Správa o trvalej udržateľnosti

Trvalá udržateľnosť patrí k strategickým pilierom Embraca. Naša vízia udržateľného podnikania vedie správanie firmy v globálnom biznise, ako i vo vzťahu k životnému prostrediu a ľudskej spoločnosti.

Správa o trvalej udržateľnosti nášho podnikania zahŕňa komplexný pohľad na náš biznis vo svetle toho, čo robíme pre budúcnosť. V našej činnosti zohľadňujeme oblasti etického podnikania, ku ktorým sme sa prihlásili podpisom charty OSN Global Compact – týkajú sa nášho vzťahu k zamestnancom, ochrane životného prostredia, ako i nášho pôsobenia v komunite. Veľmi nám záleží, aby sa jednotlivé závody v Správe o udržateľnosti delili aj o najlepšie praktiky z rôznych častí svojej prevádzky. Takýmto zdieľaním sa aj zlepšujeme globálne.

Správa o trvalej udržateľnosti 2013Správa o trvalej udržateľnosti 2012Správa o trvalej udržateľnosti 2011Správa o trvalej udržateľnosti 2010