Spolupráca s dodávateľmi

Práca s dodávateľom pre nás nezačína ani nekončí podpisom kontraktu. Embraco od začiatku dôsledne dbá na správny výber dodávateľov. Predtým než sa akákoľvek spoločnosť oficiálne stane dodávateľom Embraca, musí úspešne „obstáť“ vo viacerých kritériách.

Kódex pre dodávateľov upresňuje, ktoré spoločenské a enviromentálne kritériá musí spĺňať spolupráca s Embracom. Dokument podpísalo už viac než 90 percent dodávateľov po celom svete. Signatári akceptujú dodávateľský reťazec Embraca so všetkým, čo k nemu patrí. Súčasťou sú aj tréningy a hodnotenia. V špeciálnom dotazníku samotný dodávateľ hodnotí svoj výkon a výsledky v oblastiach dodržiavania ľudských práv, pracovnoprávnych vzťahov, vplyvu na životné prostredie a subdodávateľských vzťahov.

Spoluprácu i samotných dodávateľov chceme neustále rozvíjať. Preto sme v roku 2012 zaviedli program dodávateľskej výnimočnosti (Supplier Excellence), ktorý má za cieľ vylepšiť výkon dodávateľského reťazca v oblastiach služieb, kvality, nákladov a trvalej udržateľnosti. Revízia strategických procesov smerovala k zlepšeniu riadenia reťazca. V každom regióne prebehla prioritizácia, na základe ktorej sa konajú 3- až 5-týždňové workshopy. Počas nich sa tím z Embraca pripojí k tímu u dodávateľa a spoločne hľadajú zlepšenia. Na konci procesu si obe strany podelia dosiahnuté „zisky“. Hlavnými výsledkami je redukcia odpadu, redizajn produktov, nižšie enviromentálne riziko, lepšie kvalitatívne výsledky a urýchlenie dodávok.

Robíme všetko pre to, aby vzťahy s dodávateľmi boli čo najlepšie, aby sme spoločnou snahou dosiahli trvalo udržateľných partnerov a spoluprácu, s ktorou budú spokojné obidve strany.