Firemné darcovstvo

firemne-darcovstvo.jpg

Ako globálna spoločnosť veríme, že zodpovednosť nášho pôsobenia sa musí dotýkať aj miestnej komunity.
Preto sa od začiatku fungovania nášho závodu snažíme prichádzať so spoločensky zodpovednými myšlienkami a pretavovať ich do konkrétnych projektov. Pravidelne podporujeme rôzne inštitúcie v domovskom regióne Spiša, naša Komisia firemného darcovstva mesiac čo mesiac prehodnocuje rôzne žiadosti o podporu.
Ako hlavný cieľ našej darcovskej politiky sme si zadefinovali podporu detí a mládeže z okresu Spišská Nová Ves v oblastiach zdravia, vzdelávania, životného prostredia a športu. Inými slovami, snažíme sa podporovať rozvoj mladej generácie tým správnym smerom.
Zvláštnu pozornosť venujeme aj žiadostiam z radov našich zamestnancov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú prospešným aktivitám.

Formulár žiadosti na stiahnutie