Cena Embraco za Ekológiu

cena-embraco-za-ekologiu.jpg

Od roku 2009 pripravujeme pre základné školy v okrese Spišská Nová Ves grantový program Cena Embraco za ekológiu. Zameraný je na odmeňovanie najzaujímavejších projektov v oblasti životného prostredia a ochrany prírody.

Našu planétu nám takpovediac požičali naše deti. Preto je na nás, aby sme ich pripravili na to, že im ju raz odovzdáme. Separovanie odpadu, šetrenie zdrojov, využívanie alternatív a obmedzovanie plytvania – to všetko a ešte omnoho viac sa deti základných a už aj materských škôl učia takpovediac na vlastnej koži.

Na samostatnú webovú stránku Ceny Embraco sa dostanete tu: - http://ecology.embraco.sk/