Trainee program

trainee-program.png

Zostava účastníkov programu TRAINEE 2013/2014

Prezieravým rozhodnutím sa ukázal štart Programu Trainee v roku 2007. Každý september od toho roku prichádzajú do Embraca absolventi vysokých škôl, aby u nás rozbehli perspektívnu kariéru.

Účastníci Programu Trainee u nás získavajú pracovnú zmluvu na jeden rok a svojho tútora. Na oddelení pracujú na vhodne vybratých projektoch a zároveň sa z prvej ruky oboznamujú s chodom globálnej spoločnosti.

O správnom nastavení Programu Trainee najlepšie svedčí fakt, že od jeho spustenia zostalo doteraz pracovať v Embracu takmer 70 percent jeho účastníkov. Niektorí sa medzitým vypracovali aj na pozície stredného manažmentu.

Viac informácií o Programe Trainee nájdete na http://trainee.embraco.sk/