Praxe a stáže

Embraco ponúka možnosť študentom stredných a vysokých škôl absolvovať v závode v Spišskej Novej Vsi stáž alebo prax. Mladí ľudia tak môžu spoznať z prvej ruky chod globálnej spoločnosti a získať vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu v ďalšom osobnom rozvoji. Dlhodobá je spolupráca so spišskonovoveskou Technickou akadémiou, ktorej žiaci praxujú v Embracu pravidelne.

Viac informácií nájdete tu.