Naši ľudia

Za všetkým, čo Embraco dosiahlo, sú naši zamestnanci. Prinášajú svoj talent, nadšenie a odhodlanie, aby sme neustále potvrdzovali pozíciu celosvetového lídra. Slovenský závod sa od svojho založenia vypracoval na jednu zo špičkových prevádzok Embraca. V súčasnosti sa náš manažérsky tím skladá z miestnych, ale aj zahraničných odborníkov. Zároveň ťažíme z dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, čím využívame kvalitné dedičstvo slovenskej strojárskej tradície. Globálne pôsobenie nám zároveň prináša výmenu poznatkov, synergiu rôznych kultúr a profesionálnych prístupov medzi zamestnancami.

Programy Trainee a Talent Pool patria k príkladom, ktoré ukazujú, že Embraco si cení svojich zamestnancov a výnimočné tímy.

Trainee program ponúka možnosť mladým talentom naplno využiť ich potenciál a prostredníctvom práce na individuálnych projektoch spoznávať naše procesy na jednotlivých oddeleniach.

Program Talent Pool v súlade s princípmi rozvoja vodcovstva identifikuje potenciál a vyhodnocuje výkon každého zamestnanca. Tak vieme analyzovať možnosti profesionálov, ktorí časom môžu prevziať riadiace pozície v spoločnosti.

Spolupráca so strednými a vysokými školami, predovšetkým s Technickou akadémiou v Spišskej Novej Vsi a Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečuje príliv talentov aj pre budúcnosť. Vítaní sú však aj zamestnanci s iným pracovným zázemím. Náš prepracovaný systém školení dokáže využiť potenciál, ktorý sa skrýva v každom z vás.

Pridajte sa do nášho tímu. Voľné pracovné pozície nájdete tu.