Diplomové a semestrálne práce

Obojstranne výhodná spolupráca medzi študentmi vysokých škôl a Embracom sa naskytá v oblasti vypracovania originálnych diplomových, bakalárskych, semestrálnych či doktorandských prác. Túto možnosť ponúkame študentom v prípade, že obsah práce súvisí a pomáha zlepšeniu pracovných procesov, ktoré sa vykonávajú v spoločnosti Embraco Slovakia. Široké možnosti ponúkame najmä v technických, ale príležitostne i v humanitných vedeckých smeroch. Podmienkou je však včasné nadviazanie spolupráce a jej posúdenie ako prínosné aj pre samotnú spoločnosť. Hotová práca študenta zostáva k dispozícii v Embracu ako možné východisko pre ďalší výskum alebo rozvoj danej témy.

Viac informácií nájdete tu.