• Chladiaci systém
  • Formovanie globálneho scenára

EM

Späť
Séria NE kompresorov od Embraca je vyvinutá pre dve úrovne účinnosti, predovšetkým v rámci komerčného chladenia. Verzia kompresorov VNEK sa vyznačuje kompatibilitou s technológiou variabilnej zmeny chladiaceho výkonu. K dispozícii sú tiež modely vo verziách s vysokým alebo nízkym štartovacím momentom.
  • vyvinuté pre komerčné chladenie a klimatizačné zariadenia
  • vhodné pre chladivá R134a, R404A, R407C a tiež uhľovodíkové chladivá R600a, R290
  • široký rozsah aplikácií
  • verzie so statickým chladením alebo s nútenou ventiláciou