Embraco Slovakia

O_nas_Embraco_Slovakia_photo.jpg

Za dátum vstupu spoločnosti Embraco na Slovensko môžeme považovať 5. december 1997, keď bola v Spišskej Novej Vsi podpísaná dohoda o založení závodu. Najskôr prebiehalo zaškoľovanie zamestnancov predovšetkým v Taliansku. Závod na Odorínskej ceste sme slávnostne inaugurovali v júli 1999 – už v čase, keď sa v Embraco Slovakia vyrábalo niekoľko druhov výrobkov. Embraco pritiahlo na Spiš aj viacerých dodávateľov, ktorí priniesli do regiónu ďalšie pracovné príležitosti. Po každoročnom búrlivom raste výroby až približne do roku 2005 nasledovala stabilizácia a zavádzanie sofistikovaných výrobných procesov.

Embraco Slovakia má svoje ťažisko v produkcii kompresorov pre komerčné chladenie a kondenzačných jednotiek. Od roku 2011 vyrába aj celosvetovú platformu Embraco Mini pre domáce chladenie. 
Závod je už od roku 1999 príkladný v uplatňovaní princípov zodpovedného podnikania, obzvlášť so zameraním na deti a mládež. V roku 2013 získalo hlavnú cenu Via Bona Slovakia pre Zodpovednú veľkú firmu roka. Kompresor série NEU bol vyrobený a navrhnutý v slovenskom závode a za tento product získalo Embraco druhé miesto v súťaži Inovačný čin roka 2014. Celoslovenské uznanie za prácu pre rozvoj Spiša Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity spoločnosť získala v roku 2015.

Embraco Slovakia sa stalo najväčším zamestnávateľom v regióne dolného Spiša. V roku 2010 získalo umiestnenie v prvej desiatke slovenských firiem v rámci štúdie Best Employer a zachováva si povesť zamestnávateľa s prepracovaným sociálnym programom.

Výročné správy

      VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 Embraco Slovakia

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 Embraco Slovakia

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 Embraco Slovakia 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013 Embraco Slovakia

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012 Embraco Slovakia

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011 Embraco Slovakia

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010 Embraco Slovakia

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2009 Embraco Slovakia