Výskum a vývoj

Vývoj nových technológií zaručuje, že produkty vyrábané spoločnosťou EMBRACO budú aj naďalej maximálne konkurencieschopné v globálnom meradle. Patenty na celom svete sú výrazom medzinárodného uznania pre naše Centrá výskumu a vývoja. EMBRACO uzavrelo zmluvy o technickej spolupráci s kvalifikovanými laboratóriami na univerzitách a s výskumnými centrami na celom svete, ktoré vytvárajú globálnu sieť pre inovácie a neustále zlepšovanie produktov. Naše laboratóriá sú vybavené najmodernejšími technológiami pre výskum, meranie a diagnostiku, ako aj softvérom umožňujúcim simulácie a testovanie.

EMBRACO je nielen dodávateľom hermetických kompresorov a kondenzačných jednotiek najnovšej generácie, ale spolupracuje so svojimi zákazníkmi pri vývoji ešte účinnejších chladiacich systémov.