Spoznajte kompresor

kompresor.pngKompresorom nazývame strojné zariadenie, ktoré sa využíva na zvýšenie tlaku pracovného média v plynnom skupenstve, napríklad vzduchu, vodnej pary či vodíka.

Kompresor, hlavný produkt spoločnosti EMBRACO, je základným komponentom každého chladiaceho systému a vyrába sa pomocou najmodernejších technológií pri dodržaní najvyšších štandardov kvality, pričom práve kvalita je veľkou výhodou našich produktov.

Chladiaci systém tvoria vzájomne prepojené komponenty slúžiace na prenos tepla.

Chladiace médium zabezpečuje výmenu tepla medzi vnútorným a vonkajším prostredím.

Kondenzátor zabezpečuje prenos tepla z chladiaceho média do vonkajšieho prostredia.

Výparník zabezpečuje prenos vnútorného tepla do chladiaceho média.

Kompresor je takpovediac srdcom chladiaceho systému. Jeho úlohou je prečerpávať chladiace médium, ktoré cirkuluje v systéme; niekedy je médium v kvapalnom, inokedy v plynnom skupenstve.

Napríklad v chladiacom systéme chladničky sa z výparníka dostáva chladiace médium do kompresora v plynnom skupenstve. Kompresor médium stláča a prečerpáva do kondenzátora, ktorý ho následne skvapalní. Z kondenzátora je kvapalina vedená do výparníka, kde dochádza k jej expanzii, pričom sa z chladiaceho systému odčerpá teplo.

Kompresory vyrábané spoločnosťou EMBRACO sa používajú v domácich aplikáciách, napríklad v chladničke alebo mrazničke u vás doma. Veľké využitie majú ale i v komerčných aplikáciách - v chladiacich boxoch v obchodoch, reštauráciách, baroch a iných zariadeniach.

Keďže máme stále na pamäti hospodárnosť a kvalitu, naším cieľom je vyvíjať produkty, ktoré dosahujú vhodný chladiaci výkon a najvyššiu možnú účinnosť.

Simulácia chladiaceho okruhu