Naše technológie

Technológie sú dennou realitou Embraca od samého začiatku v roku 1971. Odvtedy sa spoločnosť rozvinula do stavu, keď vykonáva výskum na poli svojich vlastných technológií, investuje a vyrába ich. Investície do najmodernejších technológií umožnili produktom Embraca stať sa postupom času najúčinnejšími na svetovom trhu. Nejde však len o výskum. Veríme, že ruku v ruke s lepšou konkurencieschopnosťou ide aj globálna stratégia trvalej udržateľnosti.

Potvrdzovať technologické vodcovstvo, jeden z našich pilierov, nám pomáha aj partnerstvo s univerzitami, na Slovensku najmä s Technickou univerzitou v Košiciach.