Laboratóriá

Náš laboratórny park nadobúda rastúci význam v súvislosti s pozíciou slovenského závodu Embraca nielen ako výrobnej prevádzky, ale i centra pre inovácie a špičkové technológie. Expanzia laboratórií bude dôležitou súčasťou investície, ktorú schválilo Embraco pre rok 2014 a podporila ju aj slovenská vláda.

Laboratóriá, v ktorých aktuálne pracuje 59 ľudí, majú nezastupiteľné miesto pri vývoji nových kompresorov a certifikovaní výroby jednotlivých produktov Embraca. Skúmajú sa v nich štatistické vzorky kompresorov odobraté z výrobných liniek s cieľom neustále potvrdzovať, že sú v poriadku.

Osmičku laboratórií slovenského závodu tvoria:

Vyhodnocovacie - Preveruje hlavne chladiaci výkon a účinnosť výrobkov

Akustické - Sleduje, či hlučnosť kompresorov spĺňa požadované normy

Tribologické - Na základe špeciálnych testov vyhodnocuje životnosť kompresorov. Testy simulujú chod kompresora, následne sa sleduje miera opotrebovania

Chemické - Skúma aj kompatibilitu všetkých komponentov a ich použiteľnosť do výroby

Elektrické - Vykonáva vývoj nových motorov a elektrických komponentov

Aplikačné - Testuje kompresory vo finálnych aplikáciách našich zákazníkov

Mechanické - Vykonáva špeciálne meranie jednotlivých fyzikálnych veličín pre potreby oddelenia Výskumu a vývoja (R&D)

Vzorkové - Pripravuje nové kompresory na základe požiadaviek zákazníkov a pripravuje nové prototypy pre oddelenie R&D

Naše laboratóriá sú miestom, kde sa prítomnosť prelína s víziami do budúcnosti. Výsledkom je potvrdzovanie nášho záväzku rásť a vychádzať v ústrety potrebám našich zákazníkov.