Inovácie

Inovácie sú s Embracom neoddeliteľne spojené. Patria k hodnotám,  ktoré vedú našich ľudí prekračovať hranice svojej tvorivosti a potvrdzujú záväzok Embraca dosahovať neustálu výnimočnosť svojich výrobkov.

Motivuje nás snaha poskytovať zákazníkom najpokročilejšie riešenia v domácom i komerčnom chladení. Je to možné vďaka nášmu technologickému plánovaniu, prepojeniu aktuálnej úrovne poznania s externými partnermi a predovšetkým vďaka vzdelávacím centrám excelentnosti v oblasti výskumu technológií.

Technologické plánovanie prostredníctvom investícií do technológií, výskumu a vývoja zaručuje výrobu trvalo udržateľných produktov, výhodných pre našich priamych zákazníkov i koncových spotrebiteľov.

V roku 2013 sa začalo výskumno-vývojové centrum Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi výraznejšie podieľať na aktualizácii portfólia výrobkov. Príkladom je kompresor NEU, ktorý nadväzuje na model NEK, pričom prináša vyšší chladiaci výkon a účinnosť.  Nový dizajn motora je tiež výsledkom návrhu slovenských vývojárov.