Chladivá

Freóny 

(CFC) sú plyny, ktoré sa bežne používali v chladiacich systémoch chladničiek. Neskôr sa však zistilo, že chlór obsiahnutý v nich reaguje s ozónom v atmosfére. To vedie k tvorbe ozónových dier a strate ochrannej funkcie atmosféry pred nadmerným ultrafialovým žiarením, čo spôsobuje rakovinu kože a ďalšie závažné ochorenia. Na základe Montrealského protokolu sa freóny začali v chladiacich systémoch nahrádzať inými plynmi ako napríklad propánom, ktorý je pre ozónovú vrstvu neškodný.

Keďže udržateľnosť je pre nás jednou zo strategických priorít, disponujeme širokou škálou vysoko účinných produktov, ktoré využívajú alternatívne chladivá namiesto freónov. Ide najmä o propán (R-290) a izobután R-600a. Spolu s našimi zákazníkmi vyvíjame chladiace systémy, ktoré využívajú alternatívy vhodnejšie pre životné prostredie.

Propán

(R-290) je prírodné chladivo, vďaka ktorému minimalizujeme skleníkové plyny a ich nepriaznivý účinok na ozónovú vrstvu. Propán má zároveň výrazne vyššiu účinnosť v chladiacom systéme a kompresory, v ktorých sa využíva, sa vyznačujú nízkou hlučnosťou.

Je vysoko efektívny

kompresory dosahujú účinnosť až 2,05 W/W pri meraní v menovitom bode podľa normy EN12900 pri napájacej frekvencii 50 Hz.

Je hospodárny

v porovnaní s chladivom R404A spotrebuje až o 20 % menej elektriny.

Je udržateľný

jeho dosah na ozónovú vrstvu je v porovnaní s R404A o 40-50 % nižší.