Inovácie

Inovácie sú s Embracom neoddeliteľne spojené. Patria k hodnotám,  ktoré vedú našich ľudí prekračovať hranice svojej tvorivosti a potvrdzujú záväzok Embraca dosahovať neustálu výnimočnosť svojich výrobkov.

Motivuje nás snaha poskytovať zákazníkom najpokročilejšie riešenia v domácom i komerčnom chladení. Je to možné vďaka nášmu technologickému plánovaniu, prepojeniu aktuálnej úrovne poznania s externými partnermi a predovšetkým vďaka vzdelávacím centrám excelentnosti v oblasti výskumu technológií.

Technologické plánovanie prostredníctvom investícií do technológií, výskumu a vývoja zaručuje výrobu trvalo udržateľných produktov, výhodných pre našich priamych zákazníkov i koncových spotrebiteľov.

V roku 2013 sa začalo výskumno-vývojové centrum Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi výraznejšie podieľať na aktualizácii portfólia výrobkov. Príkladom je kompresor NEU, ktorý nadväzuje na model NEK, pričom prináša vyšší chladiaci výkon a účinnosť.  Nový dizajn motora je tiež výsledkom návrhu slovenských vývojárov.

Naše technológie

Technológie sú dennou realitou Embraca od samého začiatku v roku 1971. Odvtedy sa spoločnosť rozvinula do stavu, keď vykonáva výskum na poli svojich vlastných technológií, investuje a vyrába ich. Investície do
najmodernejších technológií umožnili produktom Embraca stať sa postupom času najúčinnejšími na svetovom trhu. Nejde však len o výskum. Veríme, že ruku v ruke s lepšou konkurencieschopnosťou ide aj globálna stratégia trvalej udržateľnosti.

Potvrdzovať technologické vodcovstvo, jeden z našich pilierov, nám pomáha aj partnerstvo s univerzitami, na Slovensku najmä s Technickou univerzitou v Košiciach.