Certifikáty


Do vyše 80 krajín sveta Embraco vyváža kvalitné a spoľahlivé výrobky na vysokej technologickej úrovni. K dispozícii máme modernú štruktúru, špičkové laboratóriá a talentovaný tím profesionálov. Tí sa vo výrobných procesoch neustále snažia uplatňovať najlepšie praktiky. Všetky závody Embraca po celom svete sú držiteľmi medzinárodných certifikátov riadenia kvality, životného prostredia, riadenia nebezpečných látok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Všetky závody spoločnosti Embraco sú držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001, QC 80.000 a OHSAS 18001

ISO 9001

Aby sme si udržali zákazníkov a mali spokojných dodávateľov, potrebujeme spĺňať štandardy kvality. Prevádzky Embraca majú certifikáciu podľa štandardov ISO 9001 spoločnosti Bureau Veritas. Prvý certifikát ISO 9001 získalo Embraco v roku 1992, keď začalo vyrábať kompresory využívajúce ako chladivo alternatívu neekologických freónov (CFC).

ISO 14001

Štandard ISO 14001 definuje záruku správnych hľadísk pre environmentálny manažment. Tento certifikát potvrdzuje, že procesy pri výrobe kompresorov a komponentov – aj v našej brazílskej oceliarni – prispievajú k udržateľnosti nášho životného prostredia. Dlhodobo sa snažíme chrániť a pomáhať okoliu, v ktorom pôsobíme. V prípade, že máte návrhy ako by sa dal znížiť dopad spoločnosti Embraco Slovakia na životné prostredie, alebo chcete nahlásiť zistenie negatívneho vplyvu činnosti spoločnosti, dajte nám prosím vedieť mailom na sk-zelenaschranka@embraco.com

QC 080.000

V duchu smerníc trvalej udržateľnosti spoločností medzinárodný štandard QC 080.000 uznáva, že Embraco správne zaobchádza s látkami, ktoré sú nebezpečné pre prírodu a životné prostredie.

OHSAS 18001

Pomocou tohto štandardu dozeráme na to, aby sa pri všetkých našich pracovných činnostiach zohľadňovala bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Embraco Slovakia zaradené medzi dôveryhodné spoločnosti na Slovensku spoločnosťou Bisnode.

Embraco Slovakia bolo 3. júla 2015 certifikované ako solventná spoločnosť, ktorá je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky. Overenie certifikácie je možné prostredníctvom Registra Solventných Firiem. Náhľad certifikátu